Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Planane for Tiltak 15 og 19 i Angedalsvegen nærmar seg ferdige. Høyringsfrist er 22. mai.

Planarbeidet på strekninga mellom Førdehuset og Slåtten skule i Angedalsvegen går no for fullt med politisk handsaming og høyring.

Del 1 Førdehuset – Presteholten er justert plan etter høyring sendt over til kommunen, og planen vert truleg handsama i formannskap og kommunestyre dei nærmaste vekene.

Del 2 Presteholten – Slåtten skule vedtok formannskapet å legge planen ut til offenteg høyring. Høyringsfrist er sett til 22. mai.

Informasjonsmøte og kontordag i Førde vart avlyst grunna korona-situasjonen,men det er muleg å få snakke med planleggjarane før ein sender inn merknader:

Les meir om planane for Angedalsvegen og høyringsprosessen her.

Angedalsvegen slik den ser ut i dag. Foto: Ukjent
Aktuelt for fylke(r): Vestland