Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Bru over Alstenfjorden vil koste mellom 4 og 10 milliarder kroner. Det viser utredninger en av Norges fremste bru-eksperter har gjort for Statens vegvesen.

Rapportene fra rådgiverselskapet Aas-Jakobsen viser at det vil koste 10 milliarder kroner å bygge flytebru fra Dønna via Skorpa/Lauvøya til Alstenøya. Brudelene i en forbindelse fra Herøy via Austbø til Alstahaug er kostnadsberegnet til 4 milliarder kroner. Utredningene baserer seg på kostnadstall fra nyere bru-prosjekter og konkrete beregninger av de ulike alternativene på Helgeland.

Utredningen er bestilt i forbindelse med Konseptvalgutredningen (KVU) for fylkesveg 17 på Helgeland som Statens vegvesen utarbeider for Nordland fylkeskommune. Utredningen skal munne ut i forslag til framtidige transportløsninger som gir kortere reisetid mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, samt bedre tilknytning for Herøy, Dønna og Vega.

Bru-alternativ

I tillegg til å se på løsninger med bru over Alstenfjorden, har Aas-Jakobsen beregnet kostnadene for andre bru-alternativer som kan bidra til å redusere reisetida langs fylkesveg 17 og til øysamfunnene utenfor. Bru over Vistenfjorden er beregnet å koste 1,6 milliarder, over Stokkafjorden 2,9 milliarder, Rødøya-Mindlandet 1 milliard, bru til Hamnøy 200 millioner, mens en bruløsning fra Mindland til Tjøtta er beregnet til 4,4 milliarder kroner.

Vurderinger

- Utredningene er et viktig grunnlagsmateriale når vi skal vurdere bru-løsninger opp mot tunnel-alternativene, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Han understreker at Statens vegvesen ikke har trukket noen konklusjoner, men skal bruke de neste månedene til å analysere de ulike alternativene nærmere. Etter planen skal Statens vegvesen legge fram sine anbefalinger for Nordland fylkeskommune før jul.

Tunnel-utredninger

Statens vegvesen vurderer undersjøiske tunneler som et alternativ for flere av strekningene, men disse beregningene er ikke ferdige. Kostnadene er blant annet avhengig av hvilke krav som skal settes til tunnelforbindelsen mellom Herøy/Dønna og Alstenøya. Ettersom lengden på en slik tunnel vil bli mellom 13 og 17 kilometer, kreves ekstra sikkerhetstiltak.

Se presentasjon av de ulike konseptene her  

Slik kan en bru over Alstenfjorden se ut. Men prislappen blir 10 milliarder, viser beregninger som er utført for Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Nordland