Ingen direkte avstandsproblemer for basebyene

— Den geografiske avstanden mellom Sandnessjøen og Brønnøysund oppleves ikke direkte problematisk for aktørene i den lokale olje- og gassnæringen som helhet, men kortere reisetid kan gi økt økonomisk vekst.

Kostbart å bygge bruer på Helgeland

— Bru over Alstenfjorden vil koste mellom 4 og 10 milliarder kroner. Det viser utredninger en av Norges fremste bru-eksperter har gjort for Statens vegvesen.

Vil gjøre vegvalg om ett år

— Nordland fylkesting vil ta politiske vegvalg for framtidas Helgeland i juni neste år. Det sa fylkesråd Tove Mette Bjørkmo da konseptene ble presentert for Sør-Helgeland regionråd fredag.

Utreder flere tunnel- og brualternativer videre

— Seks tunnel- og brualternativer på Helgeland skal utredes og kostnadsberegnes før Statens vegvesen kommer med sine anbefalinger til framtidige transportløsninger på Helgeland.

Strengere krav til undersjøiske tunneler

— Strengere krav til tunneler gjør at en eventuell undersjøisk forbindelse mellom Herøy/Dønna og fylkesveg 17 vil kreve to parallelle tunneler. Disse blir dermed både lengre og dyrere enn opprinnelig anslått.