Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen presenterer hovedalternativene for framtidas transportløsninger for Helgeland torsdag og fredag denne uka.

Presentasjonen skjer i forbindelse med møter i Helgeland regionråd på Dønna torsdag og Sør-Helgeland regionråd i Brønnøysund. På det siste møtet vil også fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo, være til stede.

Statens vegvesen har fått i oppdrag av Nordland fylkeskommune å lage en konseptvalgutredning (KVU) for fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, inkludert forbindelsene til Herøy/Dønna og Vega.

På møtene 19. og 20. juni presenterer Statens vegvesen hvilke hovedkonsepter som skal utredes og kostnadsberegnes nærmere. Anbefalingene om framtidige løsninger legges fram når utredningen er ferdig i slutten av 2014.

Regionrådene består av ordførere og andre sentrale politikere i kommunene. Helgeland regionråd møtes på Dønna Brygge i Berfjord torsdag klokka 13.30, mens Sør-Helgeland regionråd møtes på Brønnøy rådhus, formannskapssalen, fredag klokka 10.

Aktuelt for fylke(r): Nordland