Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Nordland fylkesting vil ta politiske vegvalg for framtidas Helgeland i juni neste år. Det sa fylkesråd Tove Mette Bjørkmo da konseptene ble presentert for Sør-Helgeland regionråd fredag.

Statens vegvesen tar sikte på å være ferdig med konseptvalgutredningen (KVU) og komme med sine anbefalinger rundt 1. desember. Deretter skal utredningen ut på høring.

Fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo, har som mål å legge saken fram for fylkestinget i juni 2015, slik at det kan tas beslutninger om hvilke løsninger som skal prioriteres.

- Det forutsetter imidlertid at tilbakemeldingene ikke spriker i alle retninger, men at kommunene på Helgeland klarer å samarbeide om noen felles løsninger, sier Tove Mette Bjørkmo.

Fylkesråden er klar i sine prioriteringer av hva som er det viktigste på strekningen mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.

- Vi skal redusere reisetida, øke framkommeligheten og redusere antall ferger.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland