Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen kommer med sine anbefalinger til framtidig kryssing av Hadselfjorden i mars neste år. Veg til flyplass på Hadselsanden kan bli en del av utredningen, dersom det er værmessig mulig å anlegge flyplass der.

Opprinnelig var det lagt opp til at konseptvalgutredningen (KVU) om framtidige kryssing av Hadselsfjorden skulle være ferdig innen utgangen av 2017. Men fordi Avinor er midt i utredningen av framtidig lufthavnstruktur i området, vil Statens vegvesen vente med å trekke sine konklusjoner til det er klart hvorvidt ny stor flyplass på Hadselsanden på Austvågøy kan være et alternativ.

- Vi er bedt om å gi en samlet vurdering av transportsystemet i området, og en ny flyplass på Hadselsanden vil ha konsekvenser for våre analyser av de ulike alternativene. Derfor vil vi vente med å gjøre ferdig utredningen og komme med våre anbefalinger til det er avklart om Hadselsanden i det hele tatt er aktuell, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes.

Anslår kostnader

Den øvrige delen av utredningen om framtidige løsninger for Hadselfjorden, er i rute. Statens vegvesen arbeider blant annet med å anslå kostnader for undersjøiske tunneler, basert på ferske geologiske rapporter og erfaringer fra lignende prosjekter.

Statens vegvesen har allerede konkludert med at bruløsning er lite aktuelt fordi kostnadene kan komme på mer enn 15 milliarder kroner. 

- Vi jobber videre med alternative tunnel- og ferjeløsninger. I tillegg til å vurdere tekniske løsninger, analyserer vi hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha for helsesektoren, utdanningssektoren, lufthavnstruktur og næringsliv, i samarbeid med konsulentfirmaet Menon Economics, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes.

Referansegruppemøte 7. desember

Torsdag 7. desember presenterer Statens vegvesen en del av de faglige utredningene for en referansegruppe bestående av administrative representanter for kommuner, næringsliv og organisasjoner. Dette skjer på Stokmarknes, og nærmere informasjon kommer.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede framtidige løsninger for kryssing av Hadselfjorden. Det er lagt til grunn at Hadselfjorden vil være den største hindringen for effektiv transport i regionen etter at andre store prosjekter som Hålogalandsvegen og oppgradering av E10 gjennom Lofoten er realisert.

Les mer

Les mer om prosjektet på vegvesen.no/hadselfjorden.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland