Nordland: Anbefaler fortsatt ferge over Hadselfjorden

— En tunnel under Hadselfjorden fra Melbu til Strønstad på Austvågøy kan styrke Lofoten og Vesterålen som felles region. Men utbygging av Hålogalandsvegen og E10 i Lofoten gir større virkninger for samfunnet, og inntil disse prosjektene er realisert bør fjorden krysses med ferge.

Innspurt for Hadselfjordutredningen

— Seks konsepter for framtidig kryssing av Hadselfjorden er grundig analysert og vurdert. Statens vegvesen gir sine anbefalinger til Samferdselsdepartementet før påske.

Utsetter konklusjonene i Hadselfjordutredningen

— Statens vegvesen vil vente med å konkludere i utredningen om framtidig kryssing av Hadselfjorden, slik at spørsmålet kan ses i sammenheng med mulige løsninger for ny storflyplass i Lofoten.

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

— I april skal Statens vegvesen komme med sine anbefalinger om hvorvidt det bør bygges tunnel under Hadselfjorden, om dagens ferjesamband mellom Melbu og Fiskebøl skal opprettholdes - eller om det bør etableres et nytt ferjesamband som korter ned tida det tar å krysse fjorden.

Hadselfjordtunnel beregnes å koste 6 milliarder kroner

— Statens vegvesen anslår at en tunnel under Hadselfjorden vil koste om lag 6 milliarder kroner. En undersjøisk tunnel kan halvere reisetida mellom Svolvær og Stokmarknes fra en og en halv time i dag til 45 minutter i framtida.

Hadselfjordutredningen kommer i mars 2018

— Statens vegvesen kommer med sine anbefalinger til framtidig kryssing av Hadselfjorden i mars neste år. Veg til flyplass på Hadselsanden kan bli en del av utredningen, dersom det er værmessig mulig å anlegge flyplass der.

Kostbart med bru over Hadselfjorden

— Ei bru over Hadselfjorden kan koste minst 15 milliarder kroner, viser en overordnet analyse Statens vegvesen har gjort i forbindelse med utredningen om framtidig kryssing av Hadselfjorden.