Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Ferjefri forbindelse mellom Lofoten og Vesterålen kan føre til økt produktivitet i regionen, tilsvarende mellom 150 og 415 millioner kroner.

Det viser analysen Menon Economics har gjort i forbindelse med Statens vegvesens utredning om framtidig kryssing av Hadselfjorden.

Økt kunnskapsutveksling, stordriftsfordeler og bedre match mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, er blant virkningene som trekkes fram.

Rapporten peker også på at ferjefri forbindelse kan bidra til at flere turister besøker Vesterålen, og at turister som ikke får hotellrom i Lofoten i høysesongen, kan overnatte i Vesterålen, som ikke har full kapasitetsutnyttelse.

En omlegging av ferjesambandet slik at overfarten blir kortere og avgangene hyppigere er beregnet å ha en effekt på mellom 15 og 55 millioner kroner.

Trafikkberegninger

Statens vegvesen har beregnet at trafikken via Hadselfjorden vil øke fra om lag 400 i døgnet i dag opp mot nærmere 1000 dersom dagens ferjesamband erstattes med tunnel under Hadselfjorden.

Statens vegvesen holder i dag dialogmøte i Svolvær med fylkesråden for samferdsel, ordførerne i de berørte kommunene i Lofoten og Vesterålen og lederen av ungdommens fylkesråd. Her presenteres de alternative konseptene for framtidig kryssing av Hadselfjorden, og samfunnsvirkninger for de ulike alternativene.

Se hele presentasjonen Statens vegvesen holdt på dagens dialogmøte.

Sykehus og annen infrastruktur

Statens vegvesen fikk blant annet i oppdrag å utrede hva slags virkninger de ulike alternativene for kryssing av Hadselfjorden vil ha for utdanning og helse. Konklusjonen er at selv med en ferjefri forbindelse vil reisetida mellom sykehusene på Stokmarknes og Gravdal være for lang til at det er aktuelt med større endringer i sykehusstrukturen, med mindre det også gjøres vesentlige innkortinger i reisetidene internt i Lofoten.

Tilsvarende gjelder også for skolestrukturen i området.

Når det gjelder framtidig lufthavnstruktur, kunngjorde Avinor i forrige uke at det er ikke er aktuelt å bygge ny flyplass på Hadselsanden på Austvågøy.

Framdrift

Statens vegvesens endelige anbefalinger for framtidig kryssing av Hadselfjorden vil basere seg på en samlet analyse av hvordan de ulike løsningene kan bidra til å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen, konsekvenser for miljø, økonomi og andre samfunnsvirkninger.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland