Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

KVUen er en overordnet utredning som også skal se hele transportsystemet i sammenheng.

Statens vegvesen anbefaler at dagens ferge mellom Melbu og Fiskebøl opprettholdes inntil utbygging av Hålogalandsvegen og E10 i Lofoten er realisert.

Konseptvalgutredning Hadselfjorden ble sendt på høring 16. september 2020. Høringsfristen var 10. november 2020.

Link til: Høringsrapport KVU Hadselfjorden.pdf

Illustrasjonsbilde ferga over Hadselfjorden.
Illustrasjonsbilde ferga over Hadselfjorden. Foto: Tomas Rolland

Ekstern kvalitetssikring av utredningen er nå oversendt Samferdselsdepartementet. Regjeringen baserer sin beslutning på KVU-rapporten, høringsuttalelsene til KVU-rapporten og KS1-rapporten. 

Om KVU Hadselfjorden

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utredet framtidig kryssing av Hadselfjorden. Målet er å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen, og hele transportsystemet og regionale funksjoner er sett i sammenheng.

Statens vegvesen har vurdert totalt seks konsepter, hvorav fire alternativer for undersjøisk tunnel. Et alternativ med tunnel fra Melbu på Hadseløya til Strønstad på Austvågøya er vurdert som det beste, ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering.

Statens vegvesen anbefaler likevel at både Hålogalandsvegen og E10 i Lofoten bygges ut før en fergefri forbindelse under Hadselfjorden, fordi dette gir større virkninger for samfunnet. 

Konseptvalgutredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet 6. mai 2020.

Oversiktskart Hadselfjorden
Oversiktskart Hadselfjorden Foto: Visuell kommunikasjon, Statens vegvesen

Vei:
Fv. 82
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Hadsel
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
Kostnader er ikke kjent, da det ikke er avklart konsept.

KVU over Hadselfjorden © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Unni M. Gifstad

Strategisjef
Telefon:
95 44 14 40
E-post:

Nils Petter Rusånes

Prosjektleder
Telefon:
97 56 45 75
E-post:

Tor-Einar Schøning

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
48 06 25 50
E-post:

Sist oppdatert: