Statens vegvesen anbefaler at dagens ferge mellom Melbu og Fiskebøl opprettholdes inntil utbygging av Hålogalandsvegen og E10 i Lofoten er realisert.

Ferga over Hadselfjorden

Ekstern kvalitetssikring av utredningen er nå oversendt Samferdselsdepartementet. Regjeringen baserer sin beslutning på KVU-rapporten, høringsuttalelsene til KVU-rapporten og KS1-rapporten. 

Om KVU Hadselfjorden

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utredet framtidig kryssing av Hadselfjorden. Målet er å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen, og hele transportsystemet og regionale funksjoner er sett i sammenheng.

Statens vegvesen har vurdert totalt seks konsepter, hvorav fire alternativer for undersjøisk tunnel. Et alternativ med tunnel fra Melbu på Hadseløya til Strønstad på Austvågøya er vurdert som det beste, ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering.

Statens vegvesen anbefaler likevel at både Hålogalandsvegen og E10 i Lofoten bygges ut før en fergefri forbindelse under Hadselfjorden, fordi dette gir større virkninger for samfunnet. 

Konseptvalgutredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet 6. mai 2020.

Oversikt over konsepter KVU Hadselfjorden
  

 

Vei:
Fv. 82
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Hadsel
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Uavklart
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
Kostnader er ikke kjent, da det ikke er avklart konsept.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Unni M. Gifstad

Strategisjef
Telefon:
95 44 14 40
E-post:

Nils Petter Rusånes

Prosjektleder
Telefon:
97 56 45 75
E-post:

Kristin Gjærevoll

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
99 64 59 13
E-post:

Sist oppdatert: