Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag 23. mars inviterer Statens vegvesen til faglig dialog om arbeidet med Hadselfjordutredningen.

En referansegruppe bestående av representanter fra kommuner, næringsliv, transportnæringa, Nordlandssykehuset, Avinor, Kystverket, kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen deltar i møtet på Sortland. Hensikten er å gi innspill til arbeidet med å utrede alternativer til framtidig kryssing av Hadselfjorden.

- Vi stenger oss ikke inne i et lukket rom når vi utreder. Arbeidet foregår i tett dialog med transportbrukere, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra med kunnskap og synspunkter, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Hadselfjorden. En viktig del av mandatet er å vurdere om dagens ferjesamband bør erstattes med fast forbindelse, slik at Lofoten og Vesterålen blir en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Lufthavnstruktur og sykehustilbud skal også være en del av utredningen.

I oktober arrangerte Statens vegvesen et idéverksted for å kartlegge interesser og behov i området. Her kan du lese rapporten.

Etter referansegruppemøtet denne uka, skal det holdes politisk dialogmøte i mai. Hele utredningen med anbefalinger for framtidige løsninger skal være ferdig innen utgangen av 2017.

Aktuelt for fylke(r): Nordland