Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Halvparten av syklistene føler seg utrygge på vegene i Lofoten og Vesterålen. Likevel har tre av fire en positiv eller svært positiv opplevelse, og ni av ti vil anbefale andre å sykle i Lofoten og Vesterålen.

Det går fram av en undersøkelse Statens vegvesen har gjort blant syklister i Lofoten og Vesterålen i juli og august 2016. Totalt har 299 personer deltatt i undersøkelsen, hvorav 162 nordmenn. De 137 andre kommer fra 26 ulike nasjoner. Litt over halvparten av de spurte var langtursyklister.

Undersøkelsen er en del av arbeidet med utredningen av framtidig kryssing av Hadselfjorden (KVU), som Statens vegvesen utfører på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Prosjektleder Nils Petter Rusånes mener undersøkelsen gir nyttig kunnskap om hvordan syklister opplever vegene i Lofoten og Vesterålen.

Utrygghet

Tre av fire svarer at de ville syklet mer dersom vegene var bedre tilrettelagt for sykling. Bare 41 prosent av de spurte føler seg trygge når de sykler på vegene i Lofoten og Vesterålen. 54 prosent føler seg utrygge eller delvis utrygge på vegene.

Stor trafikk, smale veger, farlig kjøring og mørke og trange tunneler oppgis som årsaker til at syklistene føler seg utrygge når de sykler.

- Dette er et viktig signal om at vi må ha fokus på trafikksikkerhet for syklister i det videre arbeidet, sier Nils Petter Rusånes.

Positive

Til tross for at over halvparten av syklistene opplever det utrygt å sykle, har 76 prosent en positiv eller svært positiv opplevelse av sykkelturen i Lofoten og Vesterålen. De som er på langtur er aller mest positive.

Hele 94 prosent av de spurte anbefaler andre å sykle i Lofoten og Vesterålen. Også her er langtursyklistene de mest positive.

94 prosent av syklistene i Lofoten og Vesterålen anbefaler turen til andre. Foto: Steinar Skaar
Aktuelt for fylke(r): Nordland