Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket har utredet alternative løsninger for godsterminalstrukturen.

Hensikten med KVUen er å avklare:

  • behov for kapasitet i godskorridorene i Oslofjordområdet (i terminaler og i nettet mellom disse) og når det er behov for kapasitetsøkning og eventuelt nyetablering av terminaler.
  • aktuelle konsepter for utvikling av et sikkert, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektivt system for transport av gods hvor mer av de lange transportene går på bane og sjø
  • Virkninger av ulike terminalstrukturer, herunder arealbruk, transportmiddelfordeling, logistikkostnader og miljø.

På siden "KVU rapport og vedlegg" finner du dokumentene og på siden "Referansegruppe" finner du referater og presentasjoner.

Samferdselsministeren uttrykker at transportnettet samlet skal fungere effektivt, sikkert og med minst mulig miljø- og klimakostnad. Regjeringen vil komme tilbake til tiltak for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet i Nasjonal transportplan 2022–2033. Før det skal KS1 gjennomføres.

Det geografiske området omfatter Oslofjorden fra Vest-Agder til Østfold. Regjeringen vedtar konseptvalg og legger rammer for videre arbeid.

Godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet, KVU
Oversiktskart Godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet, KVU

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Sandefjord, Vestby, Holmestrand, Drammen, Moss, Eidsvoll, Frogn, Arendal, Risør, Asker, Tvedestrand, Lillestrøm, Lier, Larvik, Råde, Sarpsborg, Lørenskog, Bamble, Tønsberg, Ullensaker, Kragerø, Porsgrunn, Ås, Nordre Follo, Fredrikstad, Grimstad, Kristiansand, Oslo, Gjerstad, Bærum, Lillesand, Halden
Fylker:
Buskerud, Akershus, Oslo, Vestfold, Telemark, Agder
Finansiering:
Stat

Godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet, KVU © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Else-Marie Marskar

Prosjektleder
Telefon:
90 83 08 40
E-post:

Sist oppdatert: