Konseptvalgutredning (KVU) for godsterminalstruktur i Oslofjordområdet er bestilt av Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket har utredet alternative løsninger for godsterminalstrukturen.

Samferdselsministeren uttrykker at transportnettet samlet skal fungere effektivt, sikkert og med minst mulig miljø- og klimakostnad. Regjeringen vil komme tilbake til tiltak for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet i Nasjonal transportplan 2022–2033. Før det skal KS1 gjennomføres.

Det geografiske området omfatter Oslofjorden fra Vest-Agder til Østfold. Regjeringen vedtar konseptvalg og legger rammer for videre arbeid.

Godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet, KVU

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Sandefjord, Vestby, Holmestrand, Drammen, Moss, Eidsvoll, Frogn, Arendal, Risør, Asker, Tvedestrand, Lillestrøm, Lier, Larvik, Råde, Sarpsborg, Lørenskog, Bamble, Tønsberg, Ullensaker, Kragerø, Porsgrunn, Ås, Nordre Follo, Fredrikstad, Grimstad, Kristiansand, Oslo, Gjerstad, Bærum, Lillesand, Halden
Fylker:
Vestfold og Telemark, Viken, Agder, Oslo
Finansiering:
Statlig finansiering

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Else-Marie Marskar

Prosjektleder
Telefon:
90830840
E-post:

Sist oppdatert: