I prosessen mens vi utreder de ulike konseptene, får vi innspill utenfra. Disse vil forsøke å legge ut  på denne siden. Du kan laste dem ned under.

Gol–Voss (KVU)