Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Utredningen skal belyse ulike konsepter på strekningen.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Gol–Voss. KVUen skal belyse ulike konsepter på strekningen, innenfor de to korridorene rv. 7 og rv. 52.

Departementet har besluttet at det tas sikte på å legge fram en prioritering av trasé for øst–vest vegforbindelser i Nasjonal transportplan 2018–2029. I det videre arbeidet blir det lagt til grunn at E134 vil være en av hovedvegforbindelsene mellom Øst- og Vestlandet. Departementet har samtidig besluttet at det skal foretas videre utredninger av om rv. 7 eller rv. 52 skal være den andre hovedvegforbindelsen.

Målet for konseptvalgutredningen (KVU) Gol–Voss er å utrede om rv. 7 eller rv. 52 skal være en av to hovedvegforbindelser mellom Øst- og Vestlandet. Utredningen skal belyse ulike konsepter på strekningen.

Hovedrapport og vedleggene finner du på siden: Rapporter og dokumenter

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Ulvik, Hol, Eidfjord, Lærdal, Gol, Aurland, Ullensvang, Ål, Voss, Hemsedal
Fylker:
Vestland, Buskerud
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Gol–Voss (KVU) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Statens vegvesen avd. Telemark, Gjerpensgate 10, Skien

Kontakter

Sist oppdatert: