Statens vegvesen gjennomfører flere av prosjektene som omfatter riksveg i Bypakke Grenland. For tiden pågår to prosjekter: Rv. 36 Skrapeklev - Klevstrand i Porsgrunn og rv. 36 Moflata – Telemarksvegen i Skien.

Bypakke Grenland er navnet på tiltakspakken som skal gjøre Grenland til et enda mer attraktivt sted å bo. Grenlands veg- og transportsystem vil få et etterlengtet løft slik at trafikkavviklingen skal bli bedre og tryggere.

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet).

Tiltak

Bypakka består av konkrete tiltak som har sitt utspring i Bystrategi Grenland, et langsiktig samarbeid som skal videreutvikle Grenland som byregion. Det er 49 ulike prosjekter som vurderes som en del av dette.

Samarbeid

Bypakka er et samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, Telemark og Vestfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statens vegvesen.

Pågående prosjekter

Statens vegvesen gjennomfører flere av prosjektene som omfatter riksveg i bypakka:

Rv. 36 Skrapeklev - Klevstrand i Porsgrunn
Her har Statens vegvesen bygget ny sykkelveg med fortau langs rv. 36 Herøyavegen. Anleggsarbeidene startet i september 2020 og anlegget ble offisielt åpnet 21. desember 2021. Mindre gjenstående arbeider vil bli utført våren 2022.

Rv. 36 Moflata – Telemarksvegen i Skien
Hensikten med prosjektet er å forbedre fremkommelighet for kollektiv, syklende og næringstrafikk. Samtidig skal bymiljøet i området ivaretas. Arbeidet med reguleringsplan startet i 2021 og vil fortsette i 2022. Byggestart er ikke bestemt.

Grenland

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Siljan, Porsgrunn, Skien
Fylker:
Telemark
Finansiering:
Bompenger

Grenland. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Jon Krogstad Bøe

Byggeleder rv. 36 Skrapeklev - Klevstrand
Telefon:
40 83 45 96
E-post:

Morten Ask

Planleggingsleder rv. 36 Moflata – Telemarksvegen
Telefon:
91385797
E-post:

Stein-Roger Nilssen

Prosjektleder rv. 36 Moflata – Telemarksvegen
Telefon:
95038899
E-post:

Sist oppdatert: