Grenlands veg- og transportsystemer vil få et etterlengtet løft slik at trafikkavviklingen skal bli bedre og tryggere.

Bypakke Grenland er navnet på tiltakspakken som skal gjøre Grenland et enda mer attraktivt sted å bo. Grenlands veg- og transportsystemer vil få et etterlengtet løft slik at trafikkavviklingen skal bli bedre og tryggere.

Målet er:

  • Enklere og tryggere for gående og syklende
  • Et raskere og bedre kollektivtilbud
  • Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov
  • God fremkommelighet for næringstrafikk
  • Å gjøre bymiljøene triveligere

Tiltak

Bypakka består av konkrete tiltak som har sitt utspring i Bystrategi Grenland, et langsiktig samarbeid som skal videreutvikle Grenland som byregion. Det er 49 ulike prosjekter som vurderes som en del av dette.

Samarbeid

Bypakka er et samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

For mer informasjon se bypakka.no  

Grenland

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Siljan, Porsgrunn, Skien
Fylker:
Vestfold og Telemark
Finansiering:
Bompenger

Grenland. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Solvor Kleggetveit

Prosjektleder
Telefon:
48 18 18 84
E-post:

Jon Krogstad Bøe

Byggeleder rv. 36 Skrapeklev - Klevstrand
Telefon:
40 83 45 96
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre