Hvordan kan Hønefoss bli i framtiden?

— Statens vegvesen inviterte onsdag 21. november til Scenarioverksted på Comfort hotel Ringerike. Til verkstedet var det invitert representanter fra kommunene i Ringeriksregionen (Hole, Ringerike og Jevnaker), næringsliv, politikere og interesseorganisasjoner. Hensikt med verkstedet var å ta i bruk nye metoder for fange opp usikkerheter og viktige endringer som ikke kan leses ut av trender og framskrivninger. Det er meningen at arbeidet fra denne dagen skal styrke beslutningsgrunnlaget i Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefossområdet.

Kronikk: KVU Hønefossområdet

— Ringerikes Blad hadde 13. juni 2013, en kronikk av prosjektleder Inger Kammerud. Hun skriver at "i en koseptvalgutredning er det viktig å løfte blikket slik at løsningene blir robuste for fremtiden".

Skal telle deg i sommer

— I dag, onsdag 5. juni, var noen av Statens vegvesens sommervikarer på «tellekurs». Senere i juni skal de nemlig registrere fotgjengere og syklister i Hønefoss.