Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsdepartementet vil vite mer

Statens vegvesen sendte konseptvalgutredningen (KVU) for Hønefossområdet, med vår anbefaling, til Samferdselsdepartementet for nesten to år siden. Siden den gangen har KVUen vært gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1) og nå vil departementet gjerne ha flere opplysninger før de tar stilling til hva som bør gjøres videre. 

Statens ansvar

I et brev til Statens vegvesen ber Samferdselsdepartementet Vegvesenet opplyse om hvilke elementer av KVUen som ligger innenfor statens ansvarsområde. Dette vil de ha svar på innen 15. september. 

Lokalt ansvar

I brevet sier departementet også at det er opp til lokale myndigheter å vurdere om de vil ha en bypakke, hvor stort omfang den skal ha og at de også må sette i verk lokale tiltak som de har ansvar for. Departementet mener også det er de lokale myndighetene som må ta initiativ om de eventuelt ønsker et bompengeopplegg.

Aktuelt for fylke(r): Viken