Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Konseptvalgutredningen (KVU) skal avklare prinsipielle løsninger for en mulig bypakke, Ringerikspakke, i Hønefoss-området.

Konseptvalgutredningen (KVU) skal avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken, satsing på kollektivtrafikk, gåing og sykkel, stimulerende tiltak for kollektivtransporten, videre utbygging av hovedvegsystemet gjennom Hønefoss og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefossområdet.

KVU Hønefossområdet er nå på høring til lokale og regionale myndigheter, samt andre interessenter. Høringsfristen er 10. september 2015.

Høringsmaterialet består av det faglige grunnlaget og en anbefaling fra Statens vegvesen Region sør om hva vi mener er den beste løsningen for Hønefoss.

Anbefaling

-      Statens vegvesen anbefaler miljøkonseptet
-      Prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen
-      Trinnvis utbygging-
-      Sentrumskonseptet kan også aksepteres

Hønefoss KVU

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Jevnaker, Hole, Ringerike
Fylker:
Akershus, Buskerud

Hønefossområdet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Hensmoveien, 3516 Hønefoss e-postadresse:

Kontakter

Rolf David Ramslien

Prosjektleder
Telefon:
41 04 49 93
E-post:

Sist oppdatert: