Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

I KVU Nord-Norge har Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet i samarbeid kartlagt hvilke behov Nord-Norge har.

Høringsrapport og alle høringsinnspill

Vi takker for alle innspill gjennom den offentlige høringsprosessen. Høringsbrevet ble sendt ut direkte fra Statens vegvesen til 132 mottakere med spesiell invitasjon til å komme med høringsinnspill. Disse direkte mottakerne er blant annet fylkeskommuner, regionråd, kommuner, Forsvaret, Sametinget, Statsforvalterne, interesseorganisasjoner og andre som kan ha interesse av eller bli berørt av KVU-en. 

Statens vegvesen  har behandlet og sammenstilt høringsinnspillene med hjelp av prosjektgruppa for KVU NN, som inkluderer deltagere fra alle de fire transportvirksomhetene.

Her kan de som har fått utsatt høringsfrist sende innspill

Delrapporter

KVU Nord-Norge er en så omfattende utredning at det underveis blir lagd delrapporter på sentrale tema. Her kan du laste ned delrapportene hver for seg.

Eksterne leveranser

Notater

KVU Nord-Norge