I KVU Nord-Norge har Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet i samarbeid kartlagt hvilke behov Nord-Norge har.

Send inn høringsinnspill

Her kan du sende inn ditt høringsinnspill

Delrapporter

KVU Nord-Norge er en så omfattende utredning at det underveis blir lagd delrapporter på sentrale tema. Her kan du laste ned delrapportene hver for seg.

Eksterne leveranser

Notater

KVU Nord-Norge