I en ny rapport som er utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen og Jernbaneverket, skisseres fire ulike byutviklingsperspektiver rundt nye Moss jernbanestasjon. Videre er det utarbeidet to forslag til hvor stasjonen kan plasseres.

Rapporten har fått navnet: Ny Moss stasjon - tilgjengelighets- og knutepunktsanalyse og er utarbeidet av Asplak Viak.

Det er flere planer for blant annet jernbane og veg som foreligger. Med bakgrunn i disse er det i rapporten utviklet ulike kombinasjoner av løsninger for vegsystemer, stasjonen og varianter av byutvikling som viser ulike muligheter for et tilgjengelig og attraktivt knutepunkt med fortetting rundt nye Moss Stasjon.

I forslagene er det også lagt vekt på at flere av reisene til og fra stasjonen skal gjøres mer miljøvennlige, altså med buss, sykkel eller til fots.

Forslagene er vurdert ut fra både kort, år 2020, og lang sikt, år 2040. Videre er det tatt utgangspunkt i at fergetrafikken fortsetter og at fergeleie ligger på samme sted som i dag.

I rapporten som du finner til høyre på siden kan du lese mer om de fire ulike byutviklingsperspektivene “Boligby og næringshavn”, “Handelsgater”, “Handelsmekka” og “Sjønære boliger”. Se også 3D- skissene for å få et visuelt inntrykk av de fire perspektivene.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken