Konseptvalgutredningen på høring

— KVUen for hovedvegsystemet i Moss og Rygge kommuner er fra i dag lagt ut for høring. Rapporten med vedlegg er tilgjengelig til høyre på denne siden.

Hvordan kan området rundt nye Moss stasjon bli?

— I en ny rapport som er utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen og Jernbaneverket, skisseres fire ulike byutviklingsperspektiver rundt nye Moss jernbanestasjon. Videre er det utarbeidet to forslag til hvor stasjonen kan plasseres.