Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Nedre Glommaregionen med sine 130.000 innbyggere kan telle opptil 50.000 flere i 2050. Regionen er et felles bo- og arbeidsmarked, men nærmere 11.000 innbyggere pendler ut av regionen, i hovedsak mot Oslo og Mosseregionen. Næringslivet er i transformasjon fra industri til handel og tjenesteyting som dominerende sektorer. Hovedveiene går gjennom byene med tidvis store avviklingsproblemer i rushene, og derav følgende trafikkoverføring til bygatenettet. Kollektivandelen er lav, og det er ganske få som går eller sykler. Havnetrafikken går gjennom Fredrikstad by, og Glomma utgjør en trafikal barriere.

Den videre utviklingen av transportsystemet i Nedre Glommaregionen skjer gjennom Bypakke Nedre Glomma. Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Utviklingen gjennom Bypakke Nedre Glomma er forankret i konseptvalgutredningen (KVU) som ble ferdigstilt i mars 2010, og i rapport fra den eksterne kvalitetssikringen (KS1) som forelå i mai 2011. Rammer for den videre planlegging på bakgrunn av KVU/KS1 ble gitt i brev fra Samferdselsdepartementet datert 18. januar 2012.

For oppdatert informasjon om Bypakke Nedre Glomma, se www.bypakkenedreglomma.no.

Fredrikstadbrua
Fredrikstadbrua ( Foto: Håkon Aurlien

Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Sarpsborg, Fredrikstad
Fylker:
Østfold
Finansiering:
Bompenger, Stat, Fylke
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019

Nedre Glommaregionen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Tonje Holm

Prosjektleder
Telefon:
96 23 69 15
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre