Rapport fra ekstern kvalitetssikring (KS1)

— Advansia AS, Samfunns‐ og næringslivsforskning AS og Det Norske Veritas AS, heretter kvalitetssikringsgruppen, har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Transportsystemet i Nedre Glommaregionen.