Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Framtidig arealbruk er avgjørende for at Bodø skal nå nullvekstmålet i 2033. Det er en av hovedkonklusjonen i Byanalysen for Bodø, som presenteres for formannskapet i dag.

Byanalysen er laget av Statens vegvesen på oppdrag fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, og viser ulike virkemidler for å nå målet om at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser.

Dersom det ikke gjøres tiltak, vil trafikken øke med 50 500 kilometer pr. døgn. Byanalysen viser alternativer måter for å tette dette gapet.

Analysen viser at ved å satse på kompakt eller sentrumsnær utbygging, vil tiltakene i Bypakke fase 2 sammen med et strengere regime for parkering i sentrum være tilstrekkelig til å nå nullvekstmålet i 2033.

Les:

Byanalyse Bodø 2019 – hele rapporten

Sammendrag Byanalyse Bodø 2019

Byanalysen er en del av kunnskapsgrunnlaget i utredningen om framtidige transportløsninger for Bodø og for det videre arbeidet med byutvikling. Den kan også danne grunnlag for forhandlinger om en framtidig byvekstavtale eller andre statlige virkemidler. 

 

 

Foto: Marius Staulen
Aktuelt for fylke(r): Nordland