Viser hvordan Bodø kan nå nullvekstmålet

— Framtidig arealbruk er avgjørende for at Bodø skal nå nullvekstmålet i 2033. Det er en av hovedkonklusjonen i Byanalysen for Bodø, som presenteres for formannskapet i dag.

Staten skal utrede framtidas transport for Bodø

— Staten engasjerer seg i utredningen av framtidas transport for Bodø. Det er klart etter at Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede framtidas transportsystem for Ny by Bodø sammen med kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen og Jernbanedirektoratet.

Starter arbeidet med felles Bodø-utredning

— Hvordan skal Bodø vokse samtidig som transportløsningene er smarte og miljøvennlige? Det blir temaet i den nye utredningen som settes i gang av Bodø kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Avinor, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.