Regjeringen har lagt frem forslag for Stortinget, med foreslått anleggsstart i 2025 og kostnadsramme kostnadsramme på 7,75 milliarder kroner (2024).

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård følgende:

– Målet med utbyggingen er en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trasé for E134 og økt framkommelighet ved at oppetiden øker til nær 100 prosent. Prosjektet vil gi markant bedre trafikksikkerhet, særlig fordi man fjerner muligheten for møteulykker.

Veiprosjektet strekker seg over 14 kilometer, og omfatter blant annet bygging av et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen parallelt med det eksisterende, og utviding av veien mellom Måna og Vassum med nye løp i Frogntunnelen og Vassumtunnelen. Finansieringen av prosjektet er basert på statlige midler og bompenger.

I rute til anleggsstart i 2025

Prosjektleder i Statens Vegvesen, Anne-Grethe Nordahl, forteller at prosjektet er i rute.

­– Vi har ventet lenge på dette og gleder oss til å komme i gang med anleggsarbeidene.

Reguleringsplaner er vedtatt, kommuner og fylkeskommune har gitt tilslutning til delvis bompengefinansiering, og det gjøres nå de nødvendige forberedelsene til å kunne sette i gang dersom prosjektet blir vedtatt i Stortinget.

Dagens Oslofjordforbindelse åpnet i 2000, og er en viktig alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud. Et nytt løp vil gi bedre forutsigbarhet for godstransport og økte sikkerhet for trafikanter ved hendelser.

Illustrasjonsfilm

Illustrasjonsfilmen viser den planlagte strekningen E134 Oslofjordforbindelsen.

Les mer:

Prop. 99 S Utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus

E134 Oslofjordforbindelsen - byggetrinn 2, Statens Vegvesen