Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Ulike konsepter skal utredes for en bedre vegforbindelsen mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike, med tilknytning til rv. 4, som sikrer nødvendig beredskap ved hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen rv. 22 / rv. 111* Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad. KVUen vil se på tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord / rv. 4 via E18 med hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo. Trafikkberedskap har også vært et viktig moment bla. for å vurdere omkjøringsmulighet  for modulvogntog dersom E6 skulle bli stengt i en periode.

Aktuelle vegforbindelser å analysere er E6, rv. 111 / rv. 22 / fv. 22 Fredrikstad–Lillestrøm–Nittedal, samt fv. 120 Moss–Elvestad–Lillestrøm. Det er naturlig å se på både alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veger.

Konseptvalgutredning (KVU) og KS1 for vegforbindelse øst for Oslo, som er en bestilling gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er gjennomført og ligger hos Samferdselsdepartementet til vurderering. 

Bilde av et kart som viser området for Konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo.
Bilde av et kart som viser området for Konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo.

* Rv. 111 ble hetende rv. 22 fra mars 2019.

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Indre Østfold, Nittedal, Lillestrøm, Enebakk, Sarpsborg, Ullensaker, Rakkestad, Fredrikstad, Rælingen, Oslo, Våler, Moss
Fylker:
Østfold, Akershus, Oslo
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Kart: Konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Industrigata 1, Lillehammer

Kontakter

Fred Anton Mykland

Prosjektleder
Telefon:
95 81 25 49
E-post:

Silja Lena Løken

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
95 13 63 29
E-post:

Sist oppdatert: