Konseptvalgutredningen sendt på høring

— Konseptvalgutredningen (KVU) for nye vegforbindelser øst for Oslo er ferdigstilt og oversendt Samferdselsdepartementet. Samtidig legges rapporten ut på offentlig høring med frist for å gi innspill innen 16. mars 2020.

Engasjert referansegruppe møttes i Askim

— Transportberegninger, integrert landskapskarakteranalyse (ILKA) og mulige konsepter for en ny vegforbindelse øst for Oslo, stod på agendaen da referansegruppa var samlet i Askim 18. juni.

NLF og Vegvesenet prøvekjørte KVU-strekningene fv. 120 og rv. 22

— Hvor langt tid tar det å kjøre fylkesvei 120 fra Patterødkrysset ved Moss til Hvamkrysset i Skedsmo med lastebil? I begynnelsen av mai stilte Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Region 1 med sjåfør og lastebil for å bistå med å måle kjøretider, med seg om bord hadde han Vegvesenets Ole Helmick Øen.

Viktige innspill fra referansegruppa

— Engasjement, gode refleksjoner og viktige innspill preget første referansegruppemøte for KVU for vegforbindelser øst for Oslo. Samfunnsmålet for KVU-arbeidet var det som opptok aller flest, også i gruppeoppgaver gjennom dagen.

En god start med stort engasjement

— -Vi er fornøyd med engasjementet på KVU-verkstedet. En kickstart med mange gode innspill, sier Lars Kristian Dahl.

KVU-arbeidsverksted

— Statens vegvesen har fått i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelser øst for Oslo. Vi ønsker dialog og medvirkning i dette arbeidet og arrangerer et eget KVU-arbeidsverksted 15. og 16. november i Fredrikstad.

Oppstartsmøte med kommuner og fylkeskommuner

— Statens vegvesen inviterte til orienteringsmøte 28. august med berørte kommuner og fylkeskommuner. Det ble en god dialog og flere hadde gode innspill til videre prosess.