Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Nå er rapporten fra idé-verkstedet om framtidig rv. 4 klar. Her summeres opp forventninger, behov og ideer fra deltagerne.

Rapporten kan lastes ned her på denne siden til høyre for de som ønsker det.

Fra rapporten: "Konseptvalgutredningen åpner for at alle parter som på en eller annen måte blir berørt får bidra med ideer og drøfte behov. Hensikten er å få et så bredt samfunnsperspektiv som mulig. Som del av arbeidet med konseptvalgutredning for rv. 4 Lygna - Mjøsbrua ble det arrangert et idéverksted på Gjøvik 28. - 29. januar 2015 med omlag 70 deltakere som representerte lokale og regionale myndigheter, næringsliv og organisasjoner. Denne rapporten oppsummerer tanker, ideer og synspunkter som kom fram i løpet av idéverkstedet. Rapporten er tilgjengelig på vegvesen.no og vil følge med som vedlegg til konseptvalgutredningen".

God lesning!

 

Rapport Ide-verksted januar 2015
Aktuelt for fylke(r): Innlandet