Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Konseptvalgutredning (KVU) for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen ble vedtatt 7. juni 2011 og ekstern kvalitetssikring - KS1 forelå 28. mars 2012.

Rammer og føringer for videre planlegging

Rammer for videre planlegging på bakgrunn av KVU og KS1 ble gitt i brev fra Samferdselsdepartementet, datert 9. juli 2012. KVU og KS1 samt nasjonale føringer fra blant annet Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) og Klimaforliket, datert 7. juni 2012, legges til grunn.

Bymiljøpakke og Bymiljøavtale

Vest-Agder fylkesting vedtok i sak 52/13 at det anmodes om at arbeidet med å utrede nytt bompenge-innkrevings-system for Bymiljøpakke for Kristiansandsregionen starter opp.

Styringsgruppe

Det er etablert styringsgruppe for prosjektet bestående av ordfører i Kristiansand, fylkesordfører i Vest-Agder, to representanter fra politisk ledelse i ATP-utvalget, representant fra jernbaneverket og representanter fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. Fylkesmannen møter som observatør. Øvrige deltakere har vært heltidsansatt prosjektleder, samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen Region sør v/avdelingsleder, leder for by- og samfunnsutvikling i Kristiansand kommune og representant fra Rådmannsutvalget.

Det arbeides parallelt

Det arbeides parallelt med bymiljøpakke (bompengepakke) og forberedende bymiljøavtale. Bymiljøpakken danner grunnlaget for en mulig forhandling av Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen og det jobbes med å få faglig grunnlag på plass.

Kristiansand ved kommunen og fylkeskommunen vil tidligst være i posisjon til å forhandle om bymiljøavtale etter at de 4 store byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger er ferdigforhandlet.

Kristiansand

Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Iveland, Kristiansand, Vennesla, Birkenes, Lillesand
Fylker:
Agder
Finansiering:
Stat

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 (KVU) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Toni Skagestad Sinnes

Bypakke-koordinator
Telefon:
99 29 10 28
E-post:

Jo Vegard Aardal

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97 57 02 21
E-post:

Sist oppdatert: