Departementet vil ha ringveg rundt Kristiansand

— Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding i dag at den videre planleggingen av Kristiansands-pakken skal ta utgangsuhkt i konseptet med veg rundt Kvadraturen.

Anbefaler ett av to konsept for Kristiansand

— Siden høsten 2009 har Statens vegvesen arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for Kristiansandregionen. KVU er en oppfølging av Samferdselspakkens første fase og avtalen mellom Staten, kommunene og fylkeskommunen om belønningsmidler for å fremme kollektivtrafikken. Konseptvalgutredningen er en faglig utredning som skal legge grunnlaget for regjeringens beslutning om videre utvikling av transportsystemet i regionen.

Kunst i KVU-arbeidet

— Statens vegvesen går nye veier for å hjelpe de myke trafikantene. En billedkunstner og en gruppe engasjerte ungdommer bruker sterke virkemidler for å fortelle politikere at det trengs bedre tiltak.