Konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen sendes nå på høring til lokale og regionale myndigheter samt andre interessenter.

Høringsmaterialet består av det faglige grunnlaget og en faglig anbefaling fra Statens vegvesen Region sør om hva vi mener er den beste løsningen for Kristiansandsregionen.

Høringsfrist er 1. november 2011.

Høringsuttalelser sendes Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 ARENDAL, eller via e-post til . Alle høringsuttalelser bes merket ”KVU Kristiansand – høring”.

Det er utarbeidet en hovedrapport og en kortversjon. Underlagsmaterialet er 13 delrapporter. Papirutgaver av hovedrapport og kortversjon kan bestilles.

For å informere om utredningen holdes det åpnet informasjonsmøte på Radisson Caledonien Hotel onsdag 28. september kl. 1800.

Spørsmål angående rapportene og høringen kan rettes til:
 mobil 90 85 84 43
 mobil 48 25 59 29

Aktuelt for fylke(r): Agder