Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med planarbeid for sykkelstamveg for E39 Fjøsanger–Kristianborg har etatene Statens Vegvesen, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune invitert til åpen idedugnad for sammenknyttinger i Fjøsangerkrysset. På bakgrunn av råd fra helsemyndighetene er dette arrangementet inntil videre avlyst.

Vi vil vurdere andre former for medvirkning på et senere tidspunkt. Innspill og forslag som er kommet inn i forbindelse med merknader til planoppstart vil bli tatt med og vurdert i det videre planarbeidet. Dersom noen har spørsmål eller konkrete forslag som de ønsker å formidle til prosjektgruppen ber vi om at disse sendes inn til følgende e-poster:

  • Bergen kommune: Prosjektleder: Gjertrud Karevoll, e-post: , tlf.: 408 13 534
  • Statens vegvesen: Planprosjektleder: Kjersti Myre, e-post: , tlf.: 958 45 168
Aktuelt for fylke(r): Vestland