Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Bergen kommune utarbeide en detaljreguleringsplan for E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4, Fjøsanger–Kristianborg.

Informasjonsmøte

I forbindelse med varsel om planoppstart inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte onsdag 5. februar kl. 1900 Minde skole, Grønnestølsveien 22. Her kan du komme innom for og få svar på spørsmål og komme med innspill til planarbeidet.

Innspill

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes innen 19. februar 2020 til:

  • via merknadsboksen på kunngjøringssiden til Bergen kommune,
  • eller pr. e-post til 
  • eller pr. post til: Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten, Postboks 7700 – 5008 Bergen.

Merknaden bes merket med saksnummer. 201810494.

Kontakt

Spørsmål knyttet til planoppstart kan rettes til:

  • Statens vegvesen v/ Kjersti Myre, tlf. 55 51 62 19, e-post:
  • Bergen kommune v/ Gjertrud Karevoll, tlf. 40 81 35 34, e-post:

Mer informasjon kan en finne på: Bergen kommune sine nettsider: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjøringer

Aktuelt for fylke(r): Vestland