Statens vegvesen er godt i gang med å bygge Sykkelstamvegen mellom Stavanger, Forus og Sandnes.

I juni 2020 starter vi arbeidet med å bygge den nye sykkeltunnelen gjennom Auglendshøyden. Her er en dronefilm fra der tunnelinnslaget kommer og ut til Ikea.

Video: Snart starter tunnelarbeidet Mai 2020

Film: Statens vegvesen

Sykkelstamveg Stavanger–Forus/Lura–Sandnes