Statens vegvesen er godt i gang med å bygge Sykkelstamvegen mellom Stavanger, Forus og Sandnes.

Sykkelstamvegen Schancheholen–Sørmarka

Video på hvordan sykkelstamvegen blir gjennom Saxemarka April 2023

Video på hvordan sykkelstamvegen blir gjennom Solsletta April 2023

 

I juni 2020 startet arbeidet med å bygge den nye sykkeltunnelen gjennom Auglendshøyden. Her er en dronefilm fra der tunnelinnslaget kommer og ut til Ikea.

Video: Snart starter tunnelarbeidet Mai 2020

Film: Statens vegvesen

Sykkelstamveg Stavanger–Forus/Lura–Sandnes