Oversikt over utbyggingsetappar
EtappeAntatt bygging
Asser Jåttens vei–Sandnes grense2018–2020
bygging pågår
Løwenstrasse–Smeaheia2020–2022
Smeaheia–Oalsgate2020–2022
Løwenstrasse-krysset2020–2022
Schancheholen–Sørmarka2021–2022

Sørmarka–Asser Jåttens (Granneskrysset)

ferdig 2023
Kart som viser utbyggingsstatus for strekningene per april 2019. Illustrasjon.
Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Sykkelstamveg Stavanger–Forus/Lura–Sandnes