Oversikt over utbyggingsetappar
Etappe Antatt bygging
B11693:
E01:Asser Jåttens vei–Sandnes grense
3760m
09.2018–09.2020
Åpnet 2.9.2020
Ferdig: Åpnet 2.9.2020
B11693:
E05:Sørmarka–Asser Jåttens
(Hinnakrysset)
1740m
Ferdig våren 2023
Totalentreprise
Kontrakt: Kruse Smith AS
B11693:
E02:Sandnes grense–Løwenstrasse
800m

2022-2023
Kontrakt: T. Stangeland
Ferdig våren 2024

B11693:
E03:Løwenstrasse–Smeaheia
2300m
2022-2024
Kontrakt: T. Stangeland
Ferdig våren 2024
B11694:
E04:Smeaheia–Oalsgate
1000m
2022-2024
Kontrakt: T. Stangeland
Ferdig våren 2024
B11695:
E12:Driving og sikring av sykkeltunnel Sørmarka
370m
2020-2022
Kontrakt ferdig i februar 2022
B11695:
E11:Schankeholen–Sørmarka
2410m

2023-2025
Planlagt utlyst høst 2022
Søknad om utvidet ramme

Kart som viser utbyggingsstatus for strekningene per september 2021. Illustrasjon.
Strekningene. Foto: Statens vegvesen

Sykkelstamveg Stavanger–Forus/Lura–Sandnes