Oversikt over utbyggingsetappar
Etappe Antatt bygging
B11693:
E01:Asser Jåttens vei–Sandnes grense
3760m
09.2018–09.2020
Åpnet 2.9.2020
Inkl. kollektivfelt Asser Jåttens vei–Solasplitten
B11693:
E05:Sørmarka–Asser Jåttens
(Hinnakrysset)
1740m
Ferdig mars 2023
Totalentreprise
Oppstart sept 2021
Gangbru Sørmarka og kollektivfelt Hinnakrysset–Asser Jåttens vei bygges samtidig
B11693:
E02:Sandnes grense–Løwenstrasse
800m
2022-2024
Lyset ut som opsjon i 2021
B11693:
E03:Løwenstrasse–Smeaheia
2300m
2022-2024
Lyset ut 2021
B11694:
E04:Smeaheia–Oalsgate
1000m
2022-2024
Lyset ut 2021
B11695:
E12:Driving og sikring av sykkeltunnel Sørmarka
370m
2020-2021
Bygging pågår. Ferdig april 22
Koordineres med skifting av hvelv i Auglendshøyden
B11695:
E11:Schankeholen–Sørmarka
2410m
2022-2024
Avventes
Kjøres nytt Anslag
Kart som viser utbyggingsstatus for strekningene per september 2021. Illustrasjon.
Strekningene. Foto: Statens vegvesen

Sykkelstamveg Stavanger–Forus/Lura–Sandnes