Sykkelstamvegen er eit pionerprosjekt for ein høgstandard sykkelveg mellom Stavanger og Sandnes.

Sykkelstamvegen skal vere ein effektiv og trafikksikker veg for syklistar mellom Sandnes og Stavanger. Planperioden er sett til 2012–2018. Anleggsarbeidet for den første delstrekninga starta i 2014.

Målet med prosjektet er å overføre arbeidsreiser frå personbil til sykkel. 

Planarbeidet er delt inn i fire delstrekningar. Sjå lenke for detaljert info.

Kart som viser utbyggingsstatus for strekningene per september 2021. Illustrasjon.
Strekningene. Foto: Statens vegvesen

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Sola, Stavanger, Sandnes
Fylker:
Rogaland
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
1,40 mrd. kr i 2021 kroner
Oppstart:
August 2018

Sykkelstamveg Nord-Jæren © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Svanholmen 7, Sandnes

Kontakter

Kari Sm��dal Turøy

Prosjektleiar Sykkelstamvegen
Telefon:
480 25 113
E-post:

Nabokontakt sykkeltunnelen

Telefon:
400 22 760
E-post:

Sist oppdatert: