Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Stangeland Maskin AS er innstilt som vinner av anbudskonkurransen for lengste etappe av Sykkelstamvegen, fra Sandnes grense til Oalsgata i Sandnes Kommune.

Illustrasjonen viser strekningen som skal bygges
Kart over gjeldende trasé. Illustrasjon: Statens vegvesen

Etappen er 4,2 kilometer og kobler seg på den ferdigbygde strekningen fra Asser Jåttens vei i Stavanger kommune til Sandnes grense. Det skal bygges tre underganger og tre bruer på strekningen, blant annet en bru over E39 nord for Løwenstrasse. Prosjektet inneholder også omfattende støyskjerming av bebyggelsen langs motorvegen.

Bildet viser et portrett av prosjektleder Kari Smådal Turøy
Prosjektleder Kari Smådal Turøy. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

– Sykkelstamvegen går langs E39, på delvis dårlige masser mellom motorvegen og bebyggelsen og byggearbeidene må karakteriseres som forholdsvis utfordrende. Vi håper å starte å bygge denne etappen våren 2022, sier prosjektleder Kari Smådal Turøy i Statens vegvesen.
Stangeland Maskin AS, Skanska AS og Bjelland Maskin AS var alle prekvalifiserte, men det var Stangeland Maskin AS som ble tildelt kontrakten med et tilbud på 329 752 851 kroner. Bjelland AS leverte tilbud på 343 915 181 kroner, mens Skanska AS hadde høyeste tilbudspris på 355 757 538 kroner.

Statens vegvesen har intensjon om å inngå kontrakt med Stangeland Maskin AS når klagefristen går ut.

Kontakt

Prosjektleder Kari Smådal Turøy
Mobil: 480 25113
E-post: kari.smadal.turoy@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Rogaland