Artikkelen er fra 2010, og innholdet kan være utdatert.

Vegvalg Tromsø, konseptvalgutredninga (KVU) sendes nå til høring hos offentlige etater og interesseorganisasjoner.

Du finner hele KVUen og en kortversjon her.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark