Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

Konseptvalgutredningen for Tønsbergregionen sendes nå på høring til lokale og regionale myndigheter, samt til andre interessenter. Høringsfrist er 1. mai 2014.

Høringsmaterialet består av det faglige grunnlaget og en faglig anbefaling fra Statens vegvesen Region sør om hva vi mener er den beste løsningen for Tønsbergregionen.

Statens vegvesen anbefaler Ringvegkonseptet. Det innebærer en:

  • stor kollektivsatsing som gir fri fremføring av buss på de fire aksene inn mot jernbanestasjonen
  • effektiv og sammenhengende ekspressveg for sykkel til de mest folkerike områdene
  • ny fastlandsforbindelse i nord, fortrinnsvis tett på Tønsberg sentrum
  • kombinasjon av ulike restriktive tiltak

Høringsuttalelser sendes innen 1. mai 2014 til

  • Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 ARENDAL, eller
  • via e-post til . Alle høringsuttalelser bes merket ”KVU Tønsbergregionen – høring”.

Dokumentene

Det er utarbeidet en hovedrapport og en rekke temarapporter og arbeidsdokumenter og de kan lastes ned, se under "Last ned" nederst på siden. Papirutgaver av hovedrapport kan bestilles.

Spørsmål angående rapportene og høringen kan rettes til:

  • Prosjektleder Morten Ask,   tlf. 913 85 797
  • Rolf David Ramslien, tlf.  410 44 993
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark