Tilsvar på kronikk i Tønsbergs Blad 14. januar 2014

— Jeg viser til kronikk i Tønsbergs Blad den 14. januar i år. Der kommer Carl Lexow med synspunkter, påstander og spørsmål tilknyttet Statens vegvesens arbeid med konseptvalgutredningen for Tønsbergregionen. Utredningen er nå på høring og det blir derfor ikke riktig at Statens vegvesen går inn i debatten om valg av løsning, men vi ser behov for å oppklare noen av de spørsmål som Carl Lexow stiller.

Helhetlig transportløsning er målet (Kronikk)

— Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en konseptvalgutredning for transportsystemet for Tønsberg-regionen. Arbeidet med dette er fullført og rapporten ligger for tiden ute til høring.

I dag legges KVU for Tønsberg-regionen frem

— I dag presenterer Statens vegvesen forslaget til Konseptvalgutredning (KVU) for en helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen. Dette markerer starten på den offentlige høringen i saken.

Kronikk om KVU Tønsberg

— Tønsbergs Blad har i dag en kronikk av avdelingsdirektør Tore Kaurin og prosjektleder for KVU Tønsberg Morten Ask. De skriver at "i en konseptvalgutredning er det viktig å løfte blikket, slik at transportløsningene blir robuste for framtiden".