I KVU-arbeidet legges det stor vekt på lokal involvering og en åpen prosess. Statens vegvesen har derfor opprettet en samarbeidsgruppe for KVU Tønsbergregionen. Gruppen består av politikere fra Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommune, representanter fra Vestfold fylkeskommune, representanter fra administrasjonen i de fire kommunene, næringslivet, handelsstanden, kollektivselskap og frivillige organisasjoner, samt styringsgruppen i prosjektet.

Tønsbergregionen (KVU)