Illustrasjoner som er laget i forbindelse med reguleringsplanen.

Rv. 509 Sør-Tjora–Sundekrossen