Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Planen omfatter ny avkjørselsfri 4-felts veg mellom Sør-Tjora og Sundekrossen. (Plan 0527 i Sola kommune og plan 2479 i Stavanger kommune).

Effektmål

  • Skape forutsetning for økt andel kollektivreiser.
  • Bedre fremkommeligheten for næringstrafikken på rv. 509.
  • Forbedret gang- og sykkeltilbud, og økt andel transportsyklister
  • Forbedret trafikksikkerhet på strekningen.
  • Forbedret miljø, bedre støyforhold og minimerte negative konsekvenser for nærmiljøet
  • Skape forutsetninger for økt sjøvegs godstransport – bedre terminaltilknytninger.
Planområde for reguleringsplan.
Foto: Statens vegvesen