Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Planene ble vedtatt i Sola kommune 13.03.2016 (plan 0527) og i Stavanger kommune den 11.04.2016.

En mindre del av plan 0527 har vært utelatt pga. mekling, dvs. et lite område med Tananger kirkegård og ved Hafrsfjord bru. Meklingen er avklart og vi holder på med siste oppdatering av reguleringsplan for disse 2 små områdene.

Reguleringsplanen strekker seg fra Sør-Tjora i Sola kommune til Sundekrossen i Stavanger kommune. Detaljreguleringen omfatter utvidelse av rv. 509 Tanangervegen og rv. 509 Revheimsvegen fra dagens tofeltsløsning til gjennomgående firefeltsløsning, inkludert løsning for sideveger. Løsning for ny Hafrsfjord bru inngår.

Rv. 509 Sør-Tjora–Sundekrossen