Transportkorridoren er en viktig hovedvegforbindelse gjennom fire næringsområder i den vestre delen av Nord-Jæren. Dette er et satsingsområde i del av Transportplan Jæren, Bymiljøpakken og Nasjonal transportplan 2022–2033.

Statens vegvesen prioriterer, både på nasjonalt og regionalt nivå å utvikle knutepunkter og terminaler for å oppnå en effektiv gods- og persontrafikk. I tillegg skal vi  sikre god tilknytning mellom knutepunktene og det øvrige transportsystemet.

Planområdet omfatter riksveg 509 Sømmevågen og Flyplassvegen i sør til E39 ved Finnestadgeilen i nord. Området inkluderer Sømmevågen, Risavika, Hafrsfjord bru, fylkesveg 409 fra Sundekrossen til Goa, og videre ny diagonal fram til E39 ved Finnestad.

Prosjektet innebærer en utvidelse av riksveg 509 til fire felt fra Sømmevågen til Sundekrossen. Her skal to av feltene være forbeholdt tungtrafikk og kollektivtrafikk.

Deler av strekningen inngår i Bussveien som er den vedtatte framtidige kollektivsatsingen på Nord-Jæren.

Strekningen fra Sømmevågen til Kvernevik Ring sør inngår også som et pilotprosjekt for tungbil.

Det vil også bli gode og framtidsrettede løsninger for myke trafikanter. Dette løses med sykkelveg med fortau langs hele strekningen. Transportsykling er spesielt prioritert. På deler av strekningen er det egne løsninger for myke trafikanter på begge sider av vegen. 

Det var byggestart på strekningen Sør-Tjora–Kontentinalvegen 2022.

Planarbeid for fylkesveg 409 Sundekrossen–Finnestad er også igangsatt (plan 2535 i Stavanger kommune og plan 2014003 i Randaberg kommune).

Riksveg 509 Sømmevågen vest, Flyplassvegen og videre forbi Sola skole er ferdig. 

Oversiktskart.Foto.
Overordnet trasé for Transportkorridor vest Foto: Statens vegvesen

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Randaberg, Sola, Stavanger
Fylker:
Rogaland
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019

Transportkorridor vest. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Svanholmen 7, Sandnes

Kontakter

Hallvor Solheim

Delprosjektleder
Telefon:
90 27 97 70
E-post:

Geir Strømstad

Prosjektleder
Telefon:
48 89 97 98
E-post:

Grethe Handeland

Byggeleder
Telefon:
47 62 49 90
E-post:

Sist oppdatert: