Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag i forrige uke var en del av prosjektgruppa fra Statens vegvesen som skal jobbe med forprosjektet E6 Ranheim - Værnes på befaring.

Statens vegvesen har satt i gang arbeidet med et forprosjekt på E6-strekningen Ranheim–Værnes. Intensjonen med prosjektet er å avklare om dagens trasé kan utvides til fire felt og hvor nye løp til tunnelene på strekningen kan plasseres.

Les mer på hovedsiden for forprosjektet E6 Ranheim - Værnes

Forprosjektet skal før årsskiftet ferdigstille sin rapport. Der skal alternativer for nye løp i de tre tunnelene, utvidelse av bruene og premisser for utvidelse av E6 til fire felt beskrives på et overordnet nivå. Ordinært planarbeid starter opp neste år. Da blir det åpnet for medvirkning fra fylkeskommunene, fylkesmennene, kommunene, interesseorganisasjoner, grunneiere, naboer osv.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag