Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Transportløsning veg/bane Trondheim-Steinkjer

Rapport fra Statlig kvalitetssikring av KVU-utredningen er nå ferdigstilt.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Terramar AS og Oslo Economics AS utført kvalitetssikring (KS1) for konseptvalgutredningen av transportløsninger for veg/bane på strekningen Trondheim-Steinkjer. Rapporten ligger tilgjengelig på Samferdselsdepartementets nettsider.

Statens vegvesen og Jernbaneverket har kommentert KS1-rapporten. Det er samferdselsdepartementet som behandler kommentarene.

KVU-utredning med KS1-rapport og merknadsbehandling fra offentlig ettersyn skal behandles i Regjering i løpet av 2012.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag