Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Tellinger viser at det er flere biler på E6 fra Ranheim til Værnes i juni, juli og august enn det er ellers i året.

Registeringer fra faste tellepunkter i Væretunnelen, Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen viser at juni måned har størst trafikk. Om sommeren er trafikken jevnere hele døgnet. Ellers i året er det pendlertrafikken som utgjør mesteparten av kjøretøyene og da er det flest i morgenrushtiden og ettermiddagsrushtiden.

I 2010 steg trafikken i Væretunnelen fra ca. 16 000 biler i døgnet i mai til ca. 19 000 biler i døgnet i juni og 18 500 i august. Økningen i juni var på ca. 19 prosent. Økningen var litt mindre i juli.

Helltunnelen hadde samme år en økning fra ca. 14 000 biler i døgnet i mai til ca. 16 000 biler i døgnet i juni og ca. 15 500 biler i døgnet i august. I juli var det litt mindre trafikk.

Nederst på siden kan dere se trafikktellingene og flyfoto tatt rett før Helltunnelen, Sandfærhus bru og Værneskrysset ble åpnet for trafikk i 1995.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag