Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

3. juni ventes stor trafikk til Bygdøy. Statens vegvesen stiller med manuell dirigering.

E18 Bygdøylokket
E18 Bygdøylokket Foto: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen

Som følge av avviklingen av festivalen Passion for Ocean på Bygdøy 3. juni ventes stor trafikk både av gående og kollektivreisende. Det er ventet så mange som 5000 besøkende til arrangementet.

For å gjøre trafikkavviklingen så smidig som mulig settes det på manuell dirigering på Bygdøylokket. Kollektivtrafikk og gående og syklende blir prioritert.

Illustrasjonsfoto: Trafikkdirigent i aksjon.
Illustrasjonsfoto: Trafikkdirigent i aksjon. Foto: Øyvind Ellingsen

Rehabilitering av E18 Bygdøylokket og Sjølystlokket.

Statens vegvesen har startet opp den planlagte rehabiliteringen av de to lokkene Bygdøylokket og Sjølystlokket på E18 i Oslo. E18 er hovedåre for øst- vesttrafikk gjennom Oslo og det er ventet store trafikale utfordringer når trafikkapasiteten reduseres.

Les mer om prosjektet her

Aktuelt for fylke(r): Oslo